Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

jeszczenie
-Cześć, masz pożyczyć sól?
-Nie, mam cukier, może być?
-Mhm.
— Lipa w cukrze

March 28 2020

jeszczenie
0165 ec12 500
jeszczenie
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
jeszczenie
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viabluejane bluejane
7062 bba5 500
jeszczenie
jeszczenie
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

March 24 2020

jeszczenie
6531 c452 500
Chłopcy, których kocham
Reposted byitsokaymagolek22doopeexoticflowerMartwa13hrafnevveellahuramazdaZoonk11zlapmniezabiodraamphetaminelogicchrresconulaineakrewday11shadow

April 05 2020

jeszczenie
-Cześć, masz pożyczyć sól?
-Nie, mam cukier, może być?
-Mhm.
— Lipa w cukrze

March 28 2020

jeszczenie
0165 ec12 500
jeszczenie
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
jeszczenie
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viabluejane bluejane
7062 bba5 500
jeszczenie
jeszczenie
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
jeszczenie
0165 ec12 500
jeszczenie
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
jeszczenie
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viabluejane bluejane
7062 bba5 500
jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl