Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

jeszczenie

Myślałam, że jestem silna. Upadałam i wstawałam. Płakałam, ocierałam łzy i szłam dalej. Ukrywając swój ból pomagałam całym sercem innym. Nie oceniałam - zamiast tego wspierałam.

A jednak jest coś - czego nie potrafię. Coś co jest zbyt trudne. Przyznać, że nie daję rady i prosić o pomoc. Te wszystkie silne kobiety, który znacie, przeniosą góry same, ale nie poproszą o pomoc. Patrzcie uważnie wokół siebie i trochę na siłę, trochę bez pytania pokażcie: "jesteś ważna".

— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeparter departer
jeszczenie
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - "Serca Atlantydów"
Reposted fromaleander aleander viadeparter departer

December 27 2019

jeszczenie
Kiedy coś nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley
Reposted bylikearollingstonehaszraadeparter

November 30 2019

jeszczenie
jeszczenie
1235 9723 500
jeszczenie
5246 323d
Reposted fromkarahippie karahippie
jeszczenie

November 03 2019

jeszczenie
Prawdziw walka była zupełnie gdzie indziej.
— Żulczyk „Czarne słońce”
Reposted bymyszkaminnieheavencanwaitSkydelanpareidolie
jeszczenie
Nie ma już nic. Wszystko ucichło.
— „Materiały do Medei” Teatr Łaźnia Nowa
Reposted byxwyczesanagitaraxheavencanwaitSkydelanxsneakyx12czerwcaostatnia-melodialove-in-vain
jeszczenie
Ludzie, którzy nie są mną przynoszą mi tylko rozczarowanie.
— „Rok z życia codziennego w Europie środkowowschodniej” Teatr Stary
Reposted bydeparter departer
jeszczenie
Ból trwa chwilę i wymazuje wszystko, by zaraz narysować wszystko zupełnie od nowa.
— Żulczyk „Czarne słońce”
Reposted bySkydelandeparter
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
6496 42e2
Reposted fromwhocares whocares viascorpix scorpix
jeszczenie
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
jeszczenie
8173 3158 500
jeszczenie
8782 5d28
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaLuukka Luukka
jeszczenie
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
jeszczenie
Nigdy nie poczujesz się gotowa. Musisz iść za ciosem. Być może wylądujesz twarzą w czyjejś spoconej dupie, ale biernością niczego nie naprawisz. Nic się nie zmieni.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
jeszczenie
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl