Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

jeszczenie
-Cześć, masz pożyczyć sól?
-Nie, mam cukier, może być?
-Mhm.
— Lipa w cukrze

March 28 2020

jeszczenie
0165 ec12 500
jeszczenie
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
jeszczenie
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viabluejane bluejane
7062 bba5 500
jeszczenie
jeszczenie
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

March 24 2020

jeszczenie
6531 c452 500
Chłopcy, których kocham
Reposted byitsokaymagolek22doopeexoticflowerMartwa13hrafnevveellahuramazdaZoonk11zlapmniezabiodraamphetaminelogicchrresconulaineakrewday11shadow

February 16 2020

jeszczenie
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
jeszczenie
4346 0d11 500
Reposted from0 0 viahormeza hormeza
jeszczenie
4351 4699 500
Reposted from0 0 viaLuukka Luukka
jeszczenie
1401 d267 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka

January 05 2020

jeszczenie
1019 c3d8
jeszczenie
1273 9a11
Reposted fromnezavisan nezavisan viajunior13 junior13
jeszczenie
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
jeszczenie
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
jeszczenie
9511 08f3 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi

December 29 2019

jeszczenie
3747 3d95 500
jeszczenie
jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl