Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

jeszczenie
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianiskowo niskowo
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme viagabunia gabunia
jeszczenie
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viagabunia gabunia
jeszczenie
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach vianiskowo niskowo
jeszczenie
Nie umiem mówić wprost o tym, czego potrzebuję.
Reposted byvillaine villaine
jeszczenie
8071 0f50 500
m.halber
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaszeptywmroku szeptywmroku
jeszczenie
jeszczenie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jeszczenie
2922 2e7d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialily24 lily24
jeszczenie
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

August 15 2017

jeszczenie
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
8264 d16b
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued

August 14 2017

jeszczenie
3514 92c2
Reposted fromczinok czinok viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
1893 60d9 500
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viaanorexianervosa anorexianervosa
jeszczenie
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl