Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

jeszczenie
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

August 15 2017

jeszczenie
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
8264 d16b
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued

August 14 2017

jeszczenie
3514 92c2
Reposted fromczinok czinok viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
1893 60d9 500
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viaanorexianervosa anorexianervosa
jeszczenie
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaanorexianervosa anorexianervosa

July 11 2017

3219 d0b5 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola
9708 df65 500
jeszczenie
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola

July 04 2017

jeszczenie
1942 ab59
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
5939 9c07
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
7887 708e
3856 8fcd
Reposted fromicanread icanread viamentality mentality
jeszczenie
8411 3418
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaSkydelan Skydelan
jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl