Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

jeszczenie
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jeszczenie
7252 94ae
Reposted fromkabu kabu viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
9878 8a9c
Reposted fromGIFer GIFer viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
Reposted frombluuu bluuu viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
8377 c2bf 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
jeszczenie
6100 807c
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viasarazation sarazation
jeszczenie
6336 3fee
jeszczenie

May 23 2017

jeszczenie
Chodziło o to, aby nie dać się usunąć ze świata. Co wszyscy chcą zrobić? Wszyscy chcą cię usunąć ze świata.
— Żulczyk "Wzgórze psów"
jeszczenie
Powiedz mi, o czym ty myślisz, gdy jesteś tak nieprzytomny.
— Żulczyk "Wzgórze psów"
jeszczenie
Nie można wrócić do jakiegoś momentu w swoim życiu częściowo. (...) Tak samo gdy człowiek wraca po latach do miejsca, w którym był dzieckiem, od razu staje się nim z powrotem. Gdy wraca do miejsca, w którym był bezwolny - staje się bezwolny. Ciasto wlane do blaszanej foremki w kształcie gwiazdki przybiera kształt gwiazdki. Nie ma czego roztrząsać. To najprostsze rzeczy na świecie.
— Żulczyk "Wzgórze psów"

May 15 2017

jeszczenie
Reposted frombluuu bluuu viahysterie hysterie
jeszczenie
4645 429a
Reposted fromshepard shepard viahysterie hysterie
jeszczenie
2861 86f4
Reposted fromstylte stylte viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl