Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

jeszczenie
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
jeszczenie
Za każdym razem, gdy cię obejmuję, robię to po raz ostatni.
— J. Zander „Pływak”

October 14 2018

jeszczenie
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
jeszczenie
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
jeszczenie
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
jeszczenie
8413 e2cf 500
jeszczenie
7900 5444 500
Reposted fromonlyman onlyman viasleepingsickness sleepingsickness
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
6518 a719 500
jeszczenie
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viasleepingsickness sleepingsickness
jeszczenie
0502 ccd4 500
jeszczenie
3903 fb79
jeszczenie
8477 7e71
jeszczenie
5324 1890 500
jeszczenie
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaoutoflove outoflove
jeszczenie
jeszczenie
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
jeszczenie
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl