Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

jeszczenie
9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viasorainyhappiness sorainyhappiness
jeszczenie

October 24 2017

jeszczenie
Niech wszystko będzie zaskoczeniem, nic oczekiwaniem.
Reposted byniezwyyklapsychaevveellrozemocjonowana
6166 d7b2 500

90377:

Untitled by B G 

Reposted fromhawke hawke viainsanedreamer insanedreamer
jeszczenie
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
jeszczenie
jeszczenie
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

September 05 2017

jeszczenie
2973 297d 500
Reposted bytobecontinuedfinatkaOlsonekjestemjedenhormezapragne-ataraksjiyoxkashkashmikrokosmosfirewalkwithmefireaway

September 02 2017

jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
jeszczenie
8074 e9b5
Reposted fromrichardth richardth viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
4063 28d3
jeszczenie
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl