Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

jeszczenie
5603 4d67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialily24 lily24
jeszczenie
jeszczenie
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaanorexianervosa anorexianervosa
jeszczenie
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viasorainyhappiness sorainyhappiness
jeszczenie
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viaanorexianervosa anorexianervosa
jeszczenie
6920 6228
jeszczenie
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
jeszczenie
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
jeszczenie
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viasorainyhappiness sorainyhappiness
jeszczenie
7224 584e
(::
jeszczenie
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, popotrzebuję Cię."
— ugryzłam się w język
Reposted fromkillme killme viapozakontrola pozakontrola
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme viabzdura bzdura
jeszczenie
7486 2522 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabzdura bzdura
jeszczenie
5650 4924 500
Reposted fromflosik flosik viasorainyhappiness sorainyhappiness
jeszczenie
2983 d3c7 500
I'll be there for you.
jeszczenie
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
jeszczenie
0019 0505
Reposted fromdailylife dailylife viabzdura bzdura
jeszczenie
7554 ee6b 500
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
8037 516e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viabudas budas

January 11 2018

jeszczenie
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl