Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

jeszczenie
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamaruuda maruuda
jeszczenie
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaitwaslove itwaslove
jeszczenie
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakochajmnie kochajmnie
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viacocaineblues cocaineblues
jeszczenie
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viacocaineblues cocaineblues
jeszczenie
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
jeszczenie
1505 9862 500
Reposted frommindtrap mindtrap viadivi divi
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
jeszczenie
7780 3953
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
jeszczenie
jeszczenie
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto vianezavisan nezavisan
jeszczenie
San francisco Paris Tokyo Los angeles Hong kong Rio de janeiro New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadivi divi
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi
jeszczenie
Reposted frombluuu bluuu
jeszczenie
jeszczenie
Trzeźwa rzeczywistość była książką, otwartą wciąż w tym samym miejscu, a każdy kwas przewracał kolejną kartkę.
— J. Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive
jeszczenie
3632 dbce 500
jeszczenie
5693 ada9 500
Reposted fromsexypretty sexypretty vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl