Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
0935 138a
jeszczenie
3226 0aaf
jeszczenie
Przestałam się pchać ludziom do życia.  Na siłę . Przestałam zapraszać, dzwonić, pytać -  Co słychać? Przestałam żebrać o szacunek. Kto miał zostać - został, kto miał odejść - odszedł.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viapozakontrola pozakontrola
jeszczenie
2222 370f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13
jeszczenie
4898 3ed7
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
jeszczenie
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
jeszczenie
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viamaruuda maruuda
jeszczenie
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko
— "Platforma" Michel Houellebecq
Reposted fromfiurka fiurka viajustonebullet justonebullet
jeszczenie
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabzdura bzdura
jeszczenie
0183 7ad9 500
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod vialaparisienne laparisienne
jeszczenie
8347 8857
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialaparisienne laparisienne
jeszczenie
jeszczenie
0407 dbb6 500
Wrocław
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaoxygenium oxygenium
jeszczenie
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
jeszczenie
6585 6867
Reposted fromcouples couples viapodprzykrywka podprzykrywka
jeszczenie
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl