Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

jeszczenie
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
jeszczenie
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
jeszczenie
9517 5655 500
jeszczenie

November 04 2018

jeszczenie
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viakateistrue kateistrue
jeszczenie
1636 a431 500
jeszczenie
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakateistrue kateistrue

November 03 2018

jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme
jeszczenie
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze autentyczne ja.
— Alex Kava
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaworthit worthit
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaworthit worthit
jeszczenie
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaworthit worthit
jeszczenie
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaworthit worthit
jeszczenie
jeszczenie
9255 2c96 500
Reposted bylaparisiennev2pxjestemjedenOkruszektoffifeelotteeofbitchesandbutterfliessrcemojesistermorphinekitsunesoba
jeszczenie
6654 7169
Reposted from4777727772 4777727772 viaworthit worthit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl