Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

March 24 2017

March 19 2017

jeszczenie
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
jeszczenie
jeszczenie
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viacocaineblues cocaineblues
jeszczenie
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viacocaineblues cocaineblues
jeszczenie

June 13 2015

jeszczenie
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyteatime myteatime
jeszczenie
Twój jedyny wróg to strach.
— Złota Dama
Reposted bylottibluebellnattalyczterywiekipozniejitmakesmecalmlily24rozemocjonowanadzikusowska
jeszczenie
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
jeszczenie
5741 4e88
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyteatime myteatime
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viamyteatime myteatime
jeszczenie
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viamyteatime myteatime
jeszczenie
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viamyteatime myteatime
Just because I didn’t beg for you doesn’t mean I didn’t want you to stay.
— I Didn’t Let You Go Without a Fight (#689: October 7, 2014)
Reposted fromkulamin kulamin viacrambie crambie
jeszczenie
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacrambie crambie
jeszczenie
  Każdy ma w życiu zaledwie kilka takich miejsc, a może tylko jedno - to, gdzie coś się naprawdę zdarzyło. Wszystkie inne schodzą na plan dalszy.
— Alice Munro
Reposted fromIriss Iriss viacrambie crambie

June 02 2015

jeszczenie
0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik viaszeptywmroku szeptywmroku
jeszczenie
Gdzie teraz przebywasz? Czy czasem patrzysz na nas? Czy śpisz, gdy my nie możemy zasnąć? Czy uśmiechasz się, gdy nam nie jest do śmiechu? Ciekawe, co to za uczucie, gdy się nie ma żadnych pragnień. Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteś, panuje spokój, ponieważ my tutaj nie możemy zaznać ani jednej pieprzonej chwili wytchnienia. Z wyjątkiem twojej matki wszyscy jakoś sobie radzimy i żyjemy nadal. Pracujemy, zawieramy związki małżeńskie, a nawet mamy dzieci. Malujemy domy i podróżujemy po naszym wspaniałym i rozległym kraju. Ale czasami, raz albo dwa razy dziennie, ból powraca. Z nim kładziemy się spać, a gdy wstajemy, jest z nami nadal i zerka na nas z poduszki. Nie mogę się od niego uwolnić - spętał mnie, zakuł w łańcuchy i oślepił. Do diabła z tobą...
— Paullina Simons "Tully"
Reposted fromszeptywmroku szeptywmroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl