Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

jeszczenie
jeszczenie
Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę miała poczucie, że jest tak jak nie powinno być.
— zwariować można
jeszczenie
6979 b7b4 500

doctor-payne.tumblr.com

Reposted fromjohnkeats johnkeats
jeszczenie
6649 9fcf
szaleję bez Ciebie ..
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
jeszczenie
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalem alem
jeszczenie
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— M. Kundera
Reposted fromtomowa tomowa viauciekam uciekam
jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme viacorazblizej corazblizej
2806 be36 500
Reposted fromerial erial vialikearollingstone likearollingstone
jeszczenie
0909 3f7e
Reposted fromkruxx kruxx viaRedHeadCath RedHeadCath
jeszczenie

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaIriss Iriss
jeszczenie


jeszczenie

Beauty and the Beast (2017)
jeszczenie
Czasem osoby, które są dla nas najważniejsze ciągną nas w dół. Myślą, że pomagają, ale ich słowa ranią. Bo to ich opinia najbardziej się liczy. I to właśnie ich słowa powtarzasz w głowie, gdy łzy ciekną Ci po policzkach.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianiskowo niskowo
jeszczenie
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianokturnal nokturnal
jeszczenie
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianokturnal nokturnal
jeszczenie
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianokturnal nokturnal
jeszczenie
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach. A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić.
— — Antoine de Saint-Exupery, "Mały Książę"
jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl