Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

jeszczenie
2973 297d 500
Reposted bytobecontinuedfinatkaOlsonekjestemjedenhormezapragne-ataraksjiyoxkashkashmikrokosmosfirewalkwithmefireaway

September 02 2017

jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
jeszczenie
8074 e9b5
Reposted fromrichardth richardth viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
4063 28d3
jeszczenie
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
jeszczenie
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
jeszczenie
5752 a163
Reposted frommartinini martinini viaszarakoszula szarakoszula
jeszczenie
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viaszarakoszula szarakoszula
jeszczenie
3452 cc20 500
Reposted frombenus benus
jeszczenie
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viabenus benus
jeszczenie
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viabenus benus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl